Category: Events

NFCAM Events

Stqarrija mill-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Foster Care fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tat-Tfal 2020

L-Assoċjazzjoni Nazzjonali Maltija tal-Foster Care bi pjaċir tirrikonoxxi d-dħul fis-seħħ ta’ liġi ġdida (l-Att dwar il-Protezzjoni tat-Tfal (Ħarsien Alternattiv)) bl-għan li tipproteġi lill-minuri u li fost l-oħrajn tagħmilha possibbli li tfal li ma jistgħux jgħixu mal-ġenituri tagħhom jingħataw id-dritt ta’ placement permanenti mal-familji jew persuni li qed jieħdu ħsiebhom. Din il-liġi ssaħħaħ ukoll il-vuċi tat-tfal […]

Read more

Seminar Edukattiv Dwar Kif Inrawmu Mġiba Pożittiva

Kif inrawmu mġiba pożittiva fit-tfal li jkunu għaddew minn trawma   March 3, 2018 8.45am – 1.00pm   BellaVista Hotel, il-Qawra   Speaker: Jacqueline Abela DeGiovanni – Hand in Hand Foundation   Prezz: Membri NFCAM b’xejn, inkluż lunch wara s-Seminar   Bookings: 79981795 Dan is-Seminar huwa co-finanzjat mill-Fondazzjoni tal-Community Chest Fund – Fond għall-għaqdiet Voluntarji. 90% MCCFF 10% […]

Read more

A BIG THANK YOU – Setting Sail from a Safe Port – IFCO 2017

On behalf of the National Foster Care Association Malta (NFCAM), we want to thank you for attending IFCO 2017 International Conference – Setting Sail from a Safe Port – on November 1 – 4, 2017 at the Grandmaster’s Palace and the Old University in Valletta. We hope that you found the conference informative and worthwhile. […]

Read more

RENDIKONT TAL‑ĦIDMA TAL‑ASSOĊJAZZJONI MATUL IS-SENA 2015

LAQGĦAT U DISKUSSJONIJIET Il‑ħidma tagħna bħala kumitat kienet tikkonsisti primarjament f’li nwasslu quddiem l‑awtoritajiet tal‑pajjiż il‑problemi li tfal vulnerabbli qed jiffaċċjaw u kif il‑foster carers jistgħu jkunu mgħejjuna aktar fil‑ħidma tagħhom ma’ dawn it‑tfal. Ħdimna wkoll biex dak li nkiseb minn Kumitati preċedenti speċjalment fl‑Abbozz tal‑Liġi l‑ġdida mressqa quddiem il‑Parlament ta’ Malta mill‑E.T. il‑President M.L […]

Read more