Tag: Dr Daniela Zerafa

FILMAT: 300 professjonist u foster carers f’Malta għall-konferenza internazzjonali

Net News attenda għal din il-konferenza organizzata mill-Organizazzjoni Internazzjonali għall-Foster Care Rappreżentanti minn 42 pajjiż minn sitt kontinenti jinsabu f’pajjiżna għall-konferenza organizzata mill- Organizazzjoni Internazzjonali għall-Foster Care. Għal din il-konferenza ta’ fama mondjali, hawn 300 professjonist, akkademiku, politiċi, u foster carers – biex jiddiskutu u jħarsu l’ quddiem biex jissalvagwardjaw l-interessi tat-tfal. Fil-palazz tal-President fil-Belt […]

Read more

Foster Care Association in the dark about amendment to child protection bill

Family Minister Michael Farrugia recently came under attack for his address about foster carers and for his decision to drastically amend the long-awaited Child Out-of-Home-Care Protection Bill. The National Foster Care Association Malta (NFCAM) was in agreement with the drafted bill back when President Marie-Louise Coleiro Preca was responsible for the ministry for family and social solidarity. […]

Read more