Category: Information

Stqarrija min-NFCAM f’Jum il-Protezzjoni tat-Tfal – L-1 ta’ Ġunju

Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Protezzjoni tat-Tfal, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Foster Care tfakkar dwar id-dritt tat-tfal li ma jkunux jistgħu jitrabbew fil-familji bijoloġiċi tagħhom li jingħataw alternattiva li jitrabbew fil-qafas ta’ familja oħra. Għalhekk l-Assoċjazzjoni tenfasizza r-responsabbiltà tal-Istat li jfassal u jimplimenta politika soċjali li tħajjar u tinċentiva familji li jkunu lesti jirċievu t-taħriġ neċessarju sabiex isiru foster […]

Read more