Category: Newspapers

Appell għal aktar għarfien dwar l-importanza tal-fostering

Is-Sibt filgħodu saret konferenza mill-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Foster Care Malta fejn ġie diskuss l-għarfien ta’ kif it-trawma li jkunu għaddew minnha t-tfal taffettwa l-mod kif it-tfal jaġixxu mal-ġenituri bijoloġiċi tagħhom. U għalhekk l-impatt mi-trawma jista’ jinfluwenza l-iżvilupp ta’ dawn it-tfal u huwa importanti li dawk responsabbli mill-kura tagħhom jgħinuhom jegħlbu dawk id-diffikultajiet u jevitaw li jippreżentawlhom […]

Read more

SODISFAZZJON KBIR MINN KULL MIN JIFFOSTERJA XI WILD

minn Anton Falzon 14 ta’ Ottubru 2023 Waqt konferenza organizzata mill-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Foster Care fil-presenza tal-Ministru responsabbli minn dan il-qasam, Michael Falzon, kien diskuss is-suġġett li jitratta l-fostering u kif il-kuntatt jista’ jkun wieħed terapewtiku għat-tfal li jkunu f’kura barra mid-dar. L-għan tal-konferenza kien li permezz tal-Kelliema Professjonali fil-qasam, tkun ta’ benefiċċju kemm għal dawk […]

Read more

“Id-drittijiet tat-tfal għandhom jingħataw l-ogħla prijorita’” – Assoċjazzjoni Maltija tal-Foster Care

Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Protezzjoni tat-Tfal, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Foster Care tfakkar dwar id-dritt tat-tfal li ma jkunux jistgħu jitrabbew fil-familji bijoloġiċi tagħhom li jingħataw alternattiva li jitrabbew fil-qafas ta’ familja oħra. Għalhekk l-Assoċjazzjoni tenfasizza r-responsabbiltà tal-Istat li jfassal u jimplimenta politika soċjali li tħajjar u tinċentiva familji li jkunu lesti jirċievu ttaħriġ neċessarju sabiex isiru foster carers. L-Assoċjazzjoni […]

Read more

Stqarrija min-NFCAM f’Jum il-Protezzjoni tat-Tfal – L-1 ta’ Ġunju

Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Protezzjoni tat-Tfal, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Foster Care tfakkar dwar id-dritt tat-tfal li ma jkunux jistgħu jitrabbew fil-familji bijoloġiċi tagħhom li jingħataw alternattiva li jitrabbew fil-qafas ta’ familja oħra. Għalhekk l-Assoċjazzjoni tenfasizza r-responsabbiltà tal-Istat li jfassal u jimplimenta politika soċjali li tħajjar u tinċentiva familji li jkunu lesti jirċievu t-taħriġ neċessarju sabiex isiru foster […]

Read more

“KULĦADD ĦAQQU FAMILJA LI TĦOBBU” – ŻAGĦŻUGĦ LI ILU JIĠI FOSTERED MINN META KELLU SITT SNIN

Kulħadd ħaqqu familja li tħobbu. Hekk qalilna Dasier D’Amato, żagħżugħ ta’ għoxrin sena li ilu jiġi fostered minn meta kellu biss sitt snin. Huwa qasam l-istorja tiegħu ma’ ONE News, fid-dawl tal-kampanja li għaddejja bħalissa mill-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali, biex aktar individwi, koppji u familji, jiftħu qalbhom u jagħtu l-imħabba lil tfal bi problemi soċjali. […]

Read more

Government encourages foster caring and adoption through campaign ‘Choose Fostering’

The government is encouraging foster care and adoption through the fostering system’s campaign “Give hope, to choose fostering.” In a press conference on Monday, Social Policy and Children’s Rights Minister Michael Falzon encouraged people to apply to become foster carers. He said that foster care received its recognition in the law officially in 2020. Falzon […]

Read more

Agħti tama: Agħżel il-fostering

Permezz tal-fostering, tfal li għal raġunijiet speċifiċi ma jistgħux jgħixu mal-familja bijoloġika tagħhom, qed jingħataw mhux biss imħabba, sigurtà u stabbiltà, iżda fuq kollox tama. Fil-fatt, tfajla li esperjenzat direttament dan sostniet li għaliha l-fostering ifisser familja li tatha ċans għal ħajja aħjar. L-istorja tagħha hija waħda mill-ħafna stejjer ta’ suċċess li l-Fondazzjoni għal Servizzi […]

Read more

Kemm taf fuq is-sistema ta’ fostering f’Malta?

Waqt Persjani Mbexxqa tal-Erbgħa 4 ta’ Jannar 2023 li jixxandar fuq Net TV fit-8.30pm, Claudette Buttigieg, flimkien ma’ John Rolé u Daniela Zerafa, se jiddiskutu dak li jridu jiffaċjaw persuni li, wara taħriġ, jagħżlu li jrabbu tfal ta’ ħaddieħor permezz tal-fostering. X’jiġri meta il-ġenituri bioliġiċi jew naturali tat-tfal ma jkunux jistgħu jieħdu ħsieb lill-uliedhom? Ħafna […]

Read more

People of Malta – Daniella Zerafa

The People of Malta “Wara tnax-il sena li jiena u r-raġel ma kellniex it-tfal tagħna, għażilna li mmorru għall-fostering. Ma kinitx b’għażla li ma jkollniex tfal. Għaddejt minn ħafna tbatija speċjalment li kull darba kont nitlef it-tarbija. Il-problema ta’ ‘recurrent miscarriages’ hija sitwazzjoni partikolari u li jgħaddu minnha ħafna nies. Illum nieħdu ħsieb tlett itfal, […]

Read more